LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia ...

Czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania

Możliwość przyłącznienia się...

Czytaj więcej

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

Nasze komunikaty:

 • Ogłoszenie

  13-06-2017

  Informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2017 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy! Czytaj więcej

 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  16-05-2017

    WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”     Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 31 maja 2017 r. (środa) o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, z następującym porządkiem obrad:   Powitanie uczestników i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2016 r. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania... Czytaj więcej

 • Zmiany w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru

  07-05-2017

    Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru i zgłaszania uwag (telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia). Ponadto informujemy, iż w dniu 29 maja w godzinach 10.00-13.00 w małej Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzenia przedmiotowych zmian, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców terenu objętego LSR. Wprowadzone zmiany obejmują: 1. LSR:  - w wyniku zapotrzebowania na zwiększenie poziomu dofinansowania do 100% w ramach projektów grantowych,... Czytaj więcej

 • Szkolenie dotyczace przygotowania wniosku.

  24-04-2017

  Dnia 24.04.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Gościno odbyło się szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i załączników w ramach naboru "Infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego" skierowane dla poszczególnych gmin w ramach budżetu zatwierdzonego w LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj więcej

 • Spotkanie Burmistrzów i Wójtów gmin członkowskich Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie"

  16-02-2017

  Dnia 15.02.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kołobrzeg odbyło się spotkanie Burmistrzów i Wójtów gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” z przedstawicielami Zarządu. Tematem spotkania było omówienie warunków otrzymania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego” skierowane dla poszczególnych gmin w ramach budżetu zatwierdzonego w LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omówiono również propozycje realizacji zadań w ramach Projektu Współpracy. Kolejne spotk... Czytaj więcej

 • Posiedzenie odwoławcze 20.02.2017 r.

  10-02-2017

  Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Posiedzenie Rady LGD dotyczące złożonych protestów dot. oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwijanie działalności gospodarczej”, które odbędzie się dnia 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 09:00 w biurze Stowarzyszenia (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), z następującym porządkiem obrad: Czytaj więcej

 • Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca

  10-02-2017

  Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, zostanie uruchomiony 18 marca. Czytaj więcej

 • Wyniki naborów wniosków

  02-02-2017

  W dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD, na którym oceniono wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach "Podejmowania działalności gosporadczej" oraz "Rozwijania działalności gospodarczej". Ocenie podlegało 6 wniosków z podejmowania działalności gospodarczej (1 wniosek złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu) oraz 9 wniosków z rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj więcej

 • Posiedzenie Rady 26.01.2017

  19-01-2017

  Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godzinie 09:00 Czytaj więcej

 • Szkolenie podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

  28-11-2016

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno Tel./fax 94 35 133 71, e-mail: gcagoscino@op.pl www.silawgrupie.org.pl  ZAPRASZA Przedsiębiorców oraz osoby planujące założyć działalność gospodarczą na „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej” oraz „Szkolenie z założeń LSR i procedury oceny wniosków”   które odbędzie się 12 grudnia 2016 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie     Ilość miejsc jest ograniczona (20 miejsc). Prosim... Czytaj więcej

Adres

 • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
  78-120 Gościno
 • Email: gcagoscino@op.pl
 • tel./fax: +48 94 35 13 371
 • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
 • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR