LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Wykaz członków

 

Charakterystyka członków LGD, jej partnerów i sposob rozszerzania lub zmiany składu LGD:
Członkowie LGD, tworzacy Stowarzyszenie a zarazem partnerstwo wielosektorowe "Siła w Grupie", reprezentują następujące sektory:

Organizacje pozarządowe:

Przedsiębiorcy:

Samorządowi członkowie zwyczajni:


Osoby fizyczne z terenu działania LGD:


reprezentujące sektor społeczny z racji rekomendacji osób fizycznych - sąsiadów, rad sołeckich i parafialnych i innych grup nieformalnych. Szczegółowe wymagania i wyjaśnienia dotyczące sposobu dokumentowania reprezentacji pojawiły się zbyt późno żeby można było zebrać wszystkie dokumenty formalne, gdyż Stowarzyszenie LGD "Siła w Grupie" istnieje już od 2005 r. i powstawało na podstawie innych aktów prawnych i wymagań formalnych. Wielu członków stowarzyszenia nie do końca zrozumiało tryb zamiany swojego członkowstwa indywidualnego na instytucjonalne, tym bardziej, że to wymaga podejmowania uchwał organów organizacji, które do tej pory reprezentowali na innych zasadach. W tej sytuacji pozostałe dokumenty będą stopniowo uzupełniane. Wykaz członków Stowarzyszenia znajduje się w tabeli w załączniku nr 4 do niniejszej strategii. Ponadto załącznik nr 15 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR zawiera deklaracje wszystkich członków Stowarzyszenia wraz z deklaracją przynależności do odpowiedniego sektora. Z tego powodu powyższe zestawienie nie oddaje w pełni reprezentacji partnerskiej. Istnieje jeszcze jeden problem klasyfikacyjny związany z przydziałem rolników do jakiegoś sektora. Brakuje jednoznacznej interpretacji ich przynależności, gdyż zgodnie z interpretacją podatkową jest to rolnicza działalność gospodarcza. W tej sytuacji, na dzisiaj, trójsektorowość można jednoznacznie rozpatrywać tylko na podstawie deklaracji osób fizycznych i prawnych wymienionych powyżej, co daje niemal idealny podział sektorów partnerstwa na trzy części w proporcji:
- sektor społeczny - 35%

- sektor prywatny - 30%

- sektor publiczny - 35%

Biorąc pod uwagę pozostałych członków, najliczniej reprezentowany jest sektor społeczny. Stowarzyszenie założyło sobie propagowanie idei podejścia Leader poprzez organizowanie spotkań, na których promuje się ideę oddolnego kreowania rozwoju lokalnego z udziałem LGD oraz jego funkcji koordynujących programu Leader. Służyło temu również uczestnictwo członków zarządu w innych spotkaniach poświęcanych problematyce partnerstwa, co pozwoliło na zainteresowanie programem pozostałych dwóch gmin wiejskich powiatu kołobrzeskiego (Gmina Kołobrzeg i Ustronie Morskie) oraz pozyskanie nowych partnerów. Gmina Kołobrzeg zdecydowała się przystąpić do Stowarzyszenia w grudniu 2007 r a Gmina Ustronie Morskie w czerwcu 2008 r. W grudniu 2008 r. obydwie podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni.

W pozyskiwaniu nowych partnerów Stowarzyszenie prezentuje postawę otwartości i gotowości do pomocy oraz współpracy, Zapraszanie przedstawicieli sąsiednich samorządów na Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz imprezy integracyjne organizowane przez gminy członkowskie, w których uczestniczyło również LGD, doprowadziło do przystąpienia do LGD dwóch dodatkowych samorządów (Ustronie Morskie i Kołobrzeg). Po ich przystąpieniu zostały zorganizowane dodatkowe spotkania informacyjne z radnymi i sołtysami prezentujące założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podejścia Leader oraz opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. W kolejnym etapie konsultacji odbyły się spotkania z liderami społeczności lokalnej, reprezentujących różne organizacje pozarządowe, rolników, przedsiębiorców i innych osób zainteresowanych programem. Stowarzyszeniu zakładało sobie podejmowanie starań o włączenie do swoich działań sąsiednich gmin nieuczestniczących w działaniach Leader. W styczniu 2009 r. do Stowarzyszenia przystąpiło Miasto i Gmina Karlino akceptując wypracowane już cele i nie wnosząc uwag do Strategii. Na podobnych zasadach 29 czerwca 2009 r uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia przyjęła Rada Gminy Białogard.

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget