LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Archiwum 2012

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno

Tel./fax 94 35 133 71 / 94 35 133 71, e-mail: gcagoscino@op.pl

www.silawgrupie.org.pl

ZAPRASZA

Beneficjentów z branży turystycznej z terenu działania

LGD „Siła w Grupie”
na „Szkolenie pn.: „Animator turystyki i rekreacji”

które odbędzie się 17 grudnia 2012 r.
w godz. 9:00- 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy telefonicznie do 14.12. 2012r.
pod numerem telefonu 94 35 133 71 / 94 35 133 71


Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”
ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno
Tel./fax 94 35 133 7194 35 133 71, e-mail: 
gcagoscino@op.pl

www.silawgrupie.org.pl

ZAPRASZA
beneficjentów z terenu działania LGD „Siła w Grupie”
w szczególności Sołtysów na

„Szkolenie pn.: „Nasza miejscowość jest ekologiczna i estetyczna”
które odbędzie się 18 grudnia 2012 r. w godz. 9:00- 16:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Gościnie,

ul. IV Dywizji WP 58.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy telefonicznie do 14.12. 2012r. pod numerem telefonu 94 35 133 71

 

Nowe nabory wnisków

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Siła w Grupie”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:
26.11.2012 r. – 11.12.2012 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ;
ul. IV Dywizji WP 58;
78-120 Gościno (pokój nr 16); od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 – 14:00;

Wykaz dokumentów "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

1. Załącznik ogłoszenie o naborze.doc
2. Formularz informacji de minimis.pdf
3. Zapytanie ofertowe.xls
4. WOPP PROW instrukcja.pdf
5. EPO załącznik instrukcja.doc
6. Karta oceny operacji.doc
7. 413 EPO12.xls
8. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.doc
9. W12 413.xls
10. W13 413.xls
11. W14 413.xls
12. W15.413.xls
13. W16 413.xls
14.WOPP 413 312 PDF
15. Wniosek

Wykaz dokumentów "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

1. Karta oceny operacji.doc
2. WOPP różnicowanie.xls
3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.doc
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.xls
5. Oświadczenie do wniosku.xls
6. EPO.xls
7. WOPP 413 311 instrukcja.pdf
8. W11 413 EPO instrukcja.pdf


LISTA RANKINGOWA OPERACJI

W ZAKRESIE DZIAŁANIA „MAŁE PROJEKTY” DLA OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY DLA DZIAŁANIA OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007-2013


LISTA RANKINGOWA OPERACJI

W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY DLA DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013


Targi Ekonomii Społecznej Nowym Warpnie

W dniu 25 sierpnia br. w Nowym Warpnie odbyły się IV Targi Ekonomii Społecznej. Ośmioosobowy zespół promował nasz region i działalność LGD
w składzie: Pani Marianna Caban – Prezes LGD; Pani Elżbieta i Jan Kuczma – Ogórek Kołobrzeski; Pani Maria Kondziołka oraz Joanna Zarzycka reprezentowały Stowarzyszenie „IMEJDA” z Robunia i prowadziły warsztaty z wykonywania tradycyjnych piłeczek na gumce; Panie Paulina Kuczma, Renata Włodarczyk oraz Jagoda Kondziołka z Klubu Miłośników Sztuki Ludowej „Pętelka”. Pani Renata Włodarczyk zorganizowała cieszące się dużym powodzeniem warsztaty z filcowania. Zainteresowanie naszymi produktami wyrażali nie tylko liczni goście przybyli na targi, ale też przedstawiciele Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego między innymi Wicemarszałek Województwa Pani Anna Mieczkowska.


WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA W ZAKŁADKACH NABORY WNIOSKÓWZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DOTYCZĄCE BRANŻY TURYSTYCZNEJ


 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko


Centrum Informcji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Złotowie zaprasza wszystkich, którzy mają pomysl na wsparcie lokalnych inicjatyw, chcą doskonalić działalność swojej organizacji na bezpłatne doradztwo i konsultacje. Więcej informacji w ogłoszeniu.pdf


Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ph. "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno
Tel./fax 94 35 133 71, e-mail: gcagoscino@op.pl
www.silawgrupie.org.pl
ZAPRASZA
Beneficjentów prowadzących, otwierających działalność oraz pracujących w branży usługowej z terenu działania LGD „Siła w Grupie” na
„Szkolenie z zakresu marketingu, obsługi klientów i savoir vivre”
które odbędzie się w dwóch modułach:

1. Savoir vivre – obsługa klienta w dniu 20.06.2012r., w godz. 8.00-15.00 - „Agroturystyka pod lipą” Robuń 15
2. Marketing, czyli jak pozyskać klienta? w dniu 21.06.2012 r.
w godz. 8.00-15.00 - Szkoła Podstawowa Robuń 5

Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy telefonicznie do 19.06. 2012r. pod numerem telefonu 94 35 133 71.


LISTA RANKINGOWA OPERACJI

W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY DLA DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE
W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007-2013

LISTA OPERACJI WYBRANYCH PRZEZ LGD DO FINANSOWANIA

W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY DLA DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE
W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007-2013

LISTA OPERACJI WYBRANYCH PRZEZ LGD DO FINANSOWANIA

W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY DLA DZIAŁANIA „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

LISTA RANKINGOWA OPERACJI

W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY DLA DZIAŁANIA „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013


Piknik nad Odrą

W dniach 12-13 maja 2012 r. reprezentanci Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” wzięli udział w Pikniku nad Odrą. Impreza została zorganizowana przez Międzynarodowe Targi Turystyczne na Wałach Chrobrego w Szczecinie.
Zaglądając na nasze stoiska można było spróbować znanego wszystkim ogórka kołobrzeskiego oraz znakomitych miodów z gospodarstwa pszczelarskiego Pana Andrzeja Rytwińskiego z Dygowa. Stoiska zostały udekorowane przepięknymi wyrobami z filcu Pani Renaty Włodarczyk.


Dnia 16.04.2012 o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie odbyło się uroczyste podpisanie umów z 13 beneficjentami, którzy złożyli wnioski za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" z siedzibą w Gościnie w ramach działania "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty" oraz jeden w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Środki na realizację zawartych umów pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski reprezentował Marszałek Olgierd Geblewicz, a przedstawicielem Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich był Dyrektor Arkadiusz Żych. Wśród beneficjentów byli Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Proboszczowie Parafii, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino, klub Jeździecki "KAJA" oraz Jacek Smoliński jako osoba fizyczna.

Na terenie ośmiu Gmin członkowskich Stowarzyszenia przybędzie nowych placów zabaw i innej małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zostanie przeprowadzony remont Kościoła w Dębicy oraz zrealizowane będą imprezy społeczno-kulturalne i sportowe. W załączniku .xls wykaz podpisanych umów.


OD 26 marca 2012 nowe NABORY WNIOSKÓW

poniżej więcej informacji

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD)
„Siła w Grupie”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania 311
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:
26.03.2012 r. – 13.04.2012 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”;
ul. IV Dywizji WP 58;

78-120 Gościno (pokój nr 16); od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 – 14:00;
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na obowiązujących formularzach
w 2 egzemplarzach wersji papierowej
oraz 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limity środków dostępnych:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 191 398,00 zł.

Wnioski w ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru nie mogą uzyskać mniej niż 3 punkty.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Siła w Grupie”.
Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl
lub telefonicznie: 94 351 33 7194 351 33 71
w godzinach od 8.00-14.00.

Ogłoszenie.doc
1. Ekonomiczny plan operacji.pdf
2. Formularz informacji minimis.pdf
3. Instrukcja wypełniania EPO.pdf
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf
5. Kryteria wyboru operacji.doc
6. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.xls
7. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.pdf
8. Oświadczenie właściciela.xls
9. Oświadczenie właściciela.pdf
10. Wniosek o przyznanie pomocy.xls
11. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
12. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji LGD.doc
13. Wzór gwarancji.xls
14. Wzór gwarancji.pdf
15. Załącznik numer 1 - Ekonomiczny plan operacji.xls
16. Zapytanie ofertowe - wzór.xls
17. Zapytanie ofertowe - wzór.pdf


OGŁOSZENIE
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD)
„Siła w Grupie”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania 312
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:
26.03.2012 r. – 13.04.2012 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”;
ul. IV Dywizji WP 58;

78-120 Gościno (pokój nr 16); od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 – 14:00;
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na obowiązujących formularzach
w 2 egzemplarzach wersji papierowej
oraz 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limity środków dostępnych:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 210 538,00 zł.

Wnioski w ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru nie mogą uzyskać mniej niż 3 punkty.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Siła w Grupie”.
Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl
lub telefonicznie: 94 351 33 7194 351 33 71
w godzinach od 8.00-14.00.

Ogłoszenie.doc
1. Ekonomiczny plan operacji.pdf
2. Ekonomiczny plan operacji.xls
3. Formularz informacji minimis.pdf
4. Instrukcja wypełniania EPO.pdf
5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf
6. Kryteria wyboru operacji.doc
7. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.xls
8. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.pdf
9. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy.xls
10. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy.pdf
11. Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego działalność gospodarczą.xls
12. Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego działalność gospodarczą.pdf
13. Oświadczenie właściciela nieruchomości.xls
14. Oświadczenie właściciela nieruchomości.pdf
15. PARP.pdf
16. Wniosek o przyznanie pomocy.xls
17. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
18. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji LGD.doc
19. Wzór gwarancji.xls
20. Wzór gwarancji.pdf
21. Zapytanie ofertowe - wzór.xls
22. Zapytanie ofertowe - wzór.pdf


ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”
ZAPRASZA

 

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget