LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia ...

Czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania

Możliwość przyłącznienia się...

Czytaj więcej

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

Nasze komunikaty:

 • Szacowanie wartości zamówienia - Szkolenie

  11-07-2018

  Szacowanie wartości zamówienia - Szkolenie Czytaj więcej

 • Kontynuacja Walnego Zebrania Członków

  28-06-2018

  Gościno, 28 czerwca 2018 r. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE” Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na kontynuację Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 11 lipca 2018 r. (w środę) o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie. Porządek obrad rozpoczniemy od punktu 10 (punkty zaznaczone na czerwono): 1. Powitanie uczestników i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad. 4. Podjęcie uchwały w/s zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie”. 5. Informacja o zmianach wprowadzonych w LSR wraz z załącznikami oraz w Regulaminie Rady wraz z załącznikami. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2017 r. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. 9. Sprawozdanie z funkcjonowania LGD w latach 2013-2017. 10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia: a. wybór Komisji Skrutacyjnej, b. zgłaszanie kandydatów na Prezesa, c. przeprowadzenie wyborów Prezesa, d. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa, e. zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu, f. przeprowadzenie wyborów Członków Zarządu, g. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu, h. zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej, i. przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej, j. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. 11. Wnioski. 12. Zakończenie obrad. W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 15:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie. Proponowany powyżej porządek obrad pozostaje bez zmian. Informacje o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” oraz projekty uchwał i inne materiały będą dostępne na stronie internetowej www.silawgrupie.org.pl. Czytaj więcej

 • Podpisano umowy na kolejne granty

  14-06-2018

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie pragnie poinformować, iż w dniu dzisiejszym w Biurze Stowarzyszenia w Gościnie odbyło się uroczyste podpisanie Umów o przyznanie pomocy na 2 projekty grantowe. Umowy zostały podpisane ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Nieżyn „Nieżyn To My” oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań. Na podstawie ww. Umów grantobiorcom pomoc w wysokości 49 570,00 zł. Czytaj więcej

 • Szkolenie 19.06.2018 r.

  14-06-2018

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ZAPRASZA Beneficjentów z gmin: Gościno, Dygowo, Rymań, Siemyśl, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Karlino i Białogard na „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” i „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz „Szkolenie z założeń LSR i procedury oceny wniosków” które odbędzie się 19 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58 Czytaj więcej

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  11-06-2018

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r. (w środę) o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, z następującym porządkiem obrad: Czytaj więcej

 • Podpisanie umów na Projekty Grantowe

  05-06-2018

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie pragnie poinformować, iż w dniu dzisiejszym w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbyło się uroczyste podpisanie Umów o przyznanie pomocy na 6 projektów grantowych. Umowy zostały podpisane z nastepującymi grantobiorcami: Gościńskim Klubem Morsów „Morsjanie”, Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym Sołtysów Gminy Kołobrzeg, Ochotniczą Strażą Pożarna z Wartkowa, Gminą Ustronie Morskie oraz Karlińskim Ośrodkiem Kultury, który podpisał dwie Umowy. Na podstawie ww. Umów grantobiorcom przyznano pomoc w wysokości 156 592,75 zł. Czytaj więcej

 • Szkolenie - wypełnianie wniosków Gościno 08.06.2018 r.

  29-05-2018

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ZAPRASZA Beneficjentów z gmin: Gościno, Rymań, Siemyśl i Kołobrzeg na „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” i „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz „Szkolenie z założeń LSR i procedury oceny wniosków” które odbędzie się 08 czerwca 2018 r. od godz. 13.00 do godz. 18.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58 Czytaj więcej

 • Szkolenie - wypełnianie wniosków Karlino 08.06.2018 r.

  29-05-2018

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ZAPRASZA Beneficjentów z gmin: Białogard, Dygowo, Karlino, Ustronie Morskie na „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” i „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz „Szkolenie z założeń LSR i procedury oceny wniosków” które odbędzie się 08 czerwca 2018 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00 w Karlińskim Ośrodku Kultury, ul. Parkowa 1 Czytaj więcej

 • Umowa na projekty grantowe

  25-05-2018

  Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" uprzejmie informuje, iż wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020, złożony w dniu 08.09.2017 roku na operację pod tytułem "Wybudowanie 9 obiektów małej infrastruktury w zakresie turystyki i rekreacji" został rozpatrzony pozytywnie. Pani Prezes Marianna Caban i Pani Skarbnik Grażyna Pakos w dniu dzisiejszym podpisały na podstawie wyżej wymienionego wniosku o przyznanie pomocy umowę na kwotę 206 162,00 zł. Podpisanie umów z 8 grantobiorcami nastąpi dnia 05.06.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Gościno. Czytaj więcej

 • Nabory wniosków

  25-05-2018

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresów: "Podejmowanie działalności gospodarczej", "Rozwijanie działalności gospodarczej", "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej". Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce NABORY --> Informacja o naborach (link) Czytaj więcej

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget