LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia ...

Czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania

Możliwość przyłącznienia się...

Czytaj więcej

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

Nasze komunikaty:

 • Zmiany w LSR - spotkanie konsultacyjne

  30-04-2018

  Zarząd Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" zaprasza członków LGD oraz mieszkańców obszaru na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzonych w LSR zmian w zakresie wskaźników, które odbędzie się dnia 07 maja 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie. Czytaj więcej

 • Posiedzenie Rady 26.03.2018 r.

  08-04-2018

  Dnia 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), odbyło Posiedzenie Rady LGD dotyczące podjęcie uchwały w sprawie pozytywnej opinii Rady w sprawie zmiany warunków umowy oraz potwierdzenie, że operacja jest w dalszym ciągu zgodna z LSR oraz z oceną operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji, z zakresem tematycznym a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji i mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Czytaj więcej

 • Zaproszenie na posiedzenie Rady

  19-03-2018

  Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Posiedzenie Rady LGD dotyczące podjęcie uchwały w sprawie pozytywnej opinii Rady w sprawie zmiany warunków umowy oraz potwierdzenie, że operacja jest w dalszym ciągu zgodna z LSR oraz z oceną operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji, z zakresem tematycznym a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji i mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. , które odbędzie się dnia 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), z następującym porządkiem obrad: Czytaj więcej

 • Zaproszenie na warsztat refleksyjny

  06-02-2018

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, realizując wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza Przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców obszaru LSR oraz przedstawicieli lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego na warsztat refleksyjny w ramach prowadzonych na bieżąco działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR (ewaluacja on-going), który odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Gościno, ul. IV Dywizji WP 58. Czytaj więcej

 • Zmiany w LSR i lokalnych kryteriach wyboru

  12-01-2018

  Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru i zgłaszania uwag (telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia). Ponadto informujemy, iż w dniu 18 stycznia 2018 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbędzie się: - w godz. 10.00-11.00 - spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzenia przedmiotowych zmian, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia - w godz. 12.00-13.00 - spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzenia przedmiotowych zmian, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców terenu objętego LSR. Wprowadzone zmiany obejmują: 1. LSR: - zmiana poziomu dofinansowania w ramach przedsięwzięcia II.1.1 "Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji" (było 63,63%m jest do 63,63%) - zmieniono nazwy wskaźników zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.08.2017 r. LSR - w części dotyczącej rozwijania działalności gospodarczej zmieniono kryterium nr 8 (było: Wnioskodawca nie zalegał z opłaceniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłatami lokalnymi w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jest: Wnioskodawca nie zalegał z opłaceniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłatami lokalnymi w ciągu 1 miesiąca przed dniem złożenia wniosku,) Procedury oceny z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Czytaj więcej

 • Wyniki naboru

  31-10-2017

  W dniu 24 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady dot. oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru G/1/1/2017. W posiedzeniu wzięło udział 9 członków Rady, Prezes oraz pracownicy Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie". Czytaj więcej

 • Posiedzenie Rady

  16-10-2017

  Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych z zakresu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego" , które odbędzie się dnia 24 października 2017 r. (wtorek) o godzinie 09:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), z następującym porządkiem obrad: Czytaj więcej

 • Zapytanie ofertowe koordynator.

  20-09-2017

  Zapraszamy do składania ofert "Koordynator projektu współpracy "Strefy Aktywności Społecznej". Szczegóły w poniższym zapytaniu ofertowym Zapytanie ofertowe koordynator Czytaj więcej

 • Nabór wniosków projekty grantowe

  11-09-2017

  Ogłoszenie nr G/1/1/2017 Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj więcej

 • Zaproszenie na Szkolenie

  10-08-2017

  Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ZAPRASZA Beneficjentów z obszaru objętego LSR na „Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy na projekty grantowe z zakresów: * Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, * Zachowanie dziedzictwa lokalnego" oraz „Szkolenie z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i procedury oceny i wyboru grantobiorców”  które odbędzie się 22 sierpnia r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie     Prosimy o dokonanie zgłoszenia na szk... Czytaj więcej

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR