LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Archiwum 2010

 

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe dotyczące rozpatrzenia wniosków składanych do LGD "Siła w Grupie" w ramach działań:

 1. Małe projekty
 2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 4. Odnowa i rozwój wsi

RÓZNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Wniosek do pobrania:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Dokumenty do pobrania: Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania.
Rodzaj pliku : xls i pdf
2009-12-10


ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Wniosek do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Dokumenty do pobrania: Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania.
Rodzaj pliku : xls i pdf
2009-12-10


MAŁE PROJEKTY

Wniosek do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”
Dokumenty do pobrania: Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania.
Rodzaj pliku : xls i pdf
2010-02-23


TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Wniosek do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Dokumenty do pobrania: Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania.
Rodzaje plików: doc xls i pdf
2010-02-23


 

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR