LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Ogłoszone 30.11.2016

Ogłoszenie nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.
 2. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).
 3. Operacja może uzyskać wsparcie w formie refundacji do 70 % wartości kosztów kwalifikowalnych (max. 300.000,00 zł).
 4. Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej.
 5. Warunki udzielenia wsparcia określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm).
 6. Wysokość limitu środków: 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).
 7. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 punktów, określonych w Lokalnych kryteriach wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz wzoru umowy – dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie": www.silawgrupie.org.pl w zakładce pt. „NABORY”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD "Siła w Grupie" w biurze LGD osobiście (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), telefonicznie pod numerem telefonu  94 35 133 71 lub e-mailowo: gcagoscino@op.pl.

Materialy-Konkurs-WoPP-Instukcja-Biznesplan-Oswiadczenie.zip

materialy-konkurs-wzor-umowy-z-zalacznikami1.zip

wniosek-o-przyznanie-pomocy-z-zalacznikami.rar

ogloszenie-o-naborze-rozwoj.docx

Generator wniosku o przyznanie pomocy

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget