LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Coraz bliżej obwodnicy Karlina dzięki współpracy samorządu województwa i miasta

18-11-2021

   Wicemarszałek Tomasz Sobieraj i burmistrz Karlina Waldemar Miśko podpisali porozumienie w sprawie finansowania projektu przebudowy odcinka DW 163 i realizacji inwestycji przez województwo zachodniopomorskie. To ważna część większego przedsięwzięcia – budowy drogowego obejścia miasta.
 
Porozumienie określa zasady współfinansowania zadania pn. „Budowa obejścia miasta Karlino wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku od przejazdu kolejowego do projektowanego ronda i starodrogi drogi krajowej nr 6 w m. Karlino – pl. Jana Pawła II i ul. Koszalińska”.

Gmina zobowiązała się do opracowania z własnego budżetu dokumentacji projektowej dot. wspomnianego odcinka DW163. Dokumentacja będzie zawierać m.in. projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania robót, projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, projekt budowlany. Gmina zabezpieczy również środki na dotację celową w wysokości 7,5 proc. wkładu własnego Województwa w kosztach realizacji całego zadania.

Podpisana dziś umowa to kolejny etap przygotowań do realizacji tego dużego drogowego przedsięwzięcia.
 
- Budowa obwodnicy Karlina poprawi bezpieczeństwo, wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta – podkreśla wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Podczas spotkania w urzędzie miasta w Karlinie wicemarszałek poinformował, że prace na projektem obwodnicy są zaawansowane.
 
- W przyszłym roku zakończy się projektowanie i uzyskamy pozwolenie na budowę – wyjaśnił Tomasz Sobieraj. – Szacowane koszty tej inwestycji to 40-50 milionów złotych – dodał.
 
Inwestycja zostanie w największej części sfinansowana z Funduszy Europejskich. Jej realizację przygotowuje i koordynuje Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
 
Źródło:serwis prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR