LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Zmiany w LSR i lokalnych kryteriach wyboru

12-01-2018

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru i zgłaszania uwag (telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia). Ponadto informujemy, iż w dniu 18 stycznia 2018 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbędzie się:

- w godz. 10.00-11.00 - spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzenia przedmiotowych zmian, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

- w godz. 12.00-13.00 - spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzenia przedmiotowych zmian, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców terenu objętego LSR.

Wprowadzone zmiany obejmują:

 1. LSR:

 - zmiana poziomu dofinansowania w ramach przedsięwzięcia II.1.1 "Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji" (było 63,63% jest do 63,63%)

- zmieniono nazwy wskaźników zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.08.2017 r.

LSR

 

 1. Lokalne Kryteria Wyboru:

- w części dotyczącej rozwijania działalności gospodarczej zmieniono kryterium nr 8 (było: Wnioskodawca nie zalegał z opłaceniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłatami lokalnymi w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jest: Wnioskodawca nie zalegał z opłaceniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłatami lokalnymi w ciągu 1 miesiąca przed dniem złożenia wniosku,)

Procedury oceny z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

 

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR