LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

W Starninie wiele się zmieniło. Gmina Rymań zrewitalizowała przestrzenie publiczne

31-08-2021


Remiza strażacka w Starninie koło Rymania.
W Starninie wiele się zmieniło. Gmina Rymań zrewitalizowała przestrzenie publiczne.
Budowa remizy strażackiej, sali wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – to efekty rewitalizacji przestrzeni publicznych w Starninie. Na przeprowadzone zmiany władze gminy Rymań pozyskały aż 85-procentowe unijne dofinansowanie. Przekazał je Urząd Marszałkowski w ramach RPO WZ 2014-2020. Oficjalnie otwarcie nowoczesnych przestrzeni odbyło się w sobotę, 28 sierpnia 2021 roku. Samorząd województwa podczas uroczystości reprezentowała członkini Zarządu Anna Bańkowska.
 
Rewitalizacja w Starninie objęła budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą wiejską oraz wyposażenie obiektów w sprzęt i niezbędne urządzenia. Ponadto powstała siłowni plenerowej, a także oświetlone i ogrodzone boisko sportowo-rekreacyjne.
 
– Nowa infrastruktura posłuży lokalnej społeczności  do organizacji zajęć edukacyjno-kulturalno-sportowych oraz zapewni bardziej atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego, np. na świeżym powietrzu – mówił wójt Rymania Mirosław Terlecki.
 
Koszt inwestycji Gmina Rymań wyceniła na prawie 1,4 mln zł. Unijne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło ponad 1,1 mln zł. Wsparcie gwarantowała umowa podpisana między władzami gminy i samorządem województwa w listopadzie 2019 roku. Fundusze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Były efektem oszczędności, jakie pojawiły się przy realizacji innych zadań w ramach rozstrzygniętego jeszcze pod koniec 2018 roku konkursu. Wówczas to projekt zmian w Starninie - mimo pozytywnej oceny - nie mógł skorzystać z pomocy UE ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji. Ostatecznie udało się dofinansować i ten cenny projekt.
 
Przedsięwzięcie, którego realizację rozpoczęto w pierwszej połowie 2020 roku, wpisało się w założenia 9 Osi „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.
 
– W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł – powiedziała członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Galeria

Przemówienie członkini Zarządu Województwa Anny Bańkowskiej.
Anna Bańkowska w rozmowie z przedstawicielami OSP Starnim.
Nowe pomieszczenia w remizie strażackiej.
 
Źródło: serwis prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR