LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Posiedzenie Rady 26.01.2017

19-01-2017

POSIEDZENIE RADY
STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

Przewodniczący Rady, Zarząd i Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła
w Grupie” zaprasza na Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie
pomocy w ramach działań: „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „Rozwijanie
działalności gospodarczej”, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2017 r. (czwartek)
o godzinie 09:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie (ul. IV Dywizji WP 58,
78-120 Gościno), z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie uczestników.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarzy – Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do dofinansowania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przypominamy, iż Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i
dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane
podczas posiedzenia w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR