LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

15-04-2021

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie pragnie poinformować, iż w dniu 15.04.2021 r. w Domu Kultury w Gościnie odbyło się uroczyste podpisanie Umów o przyznanie pomocy na 8 projektów grantowych. Umowy zostały podpisane z następującymi grantobiorcami: Gminą Gościno, Gminą Ustronie Morskie, Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym Sołtysów Gminy Kołobrzeg, Panem Jackiem Smolińskim, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Nieżyn „Nieżyn To My” oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Kowańczu „SIKORECZKI”, które podpisało dwie Umowy. Na podstawie ww. Umów grantobiorcom została przyznana pomoc w wysokości 97 868,00 zł.

 

 

 

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR