LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Online o współpracy z organizacjami pozarządowymi

18-11-2020

Jak ma wyglądać współpraca lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi w dobie COVID-19?  Odwoływać otwarte konkursy ofert, a może wręcz przeciwnie? Przed urzędniczkami i urzędnikami wiele trudnych pytań i niestandardowych decyzji. Jak zawsze w wymianie cennych doświadczeń i dobrych praktyk ma pomóc organizowane przez Urząd Marszałkowski i Pracownię Pozarządową  „Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO 2020”.
 
Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO to wyjątkowe w skali kraju działanie, mające na celu skupienie urzędniczek i urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi ze wszystkich gmin i powiatów regionu. W ostatnich latach w wydarzeniu uczestniczyło blisko 1500 osób, a spotkanie było przedmiotem wielu prezentacji w kraju  jako dobra i sprawdzająca się praktyka międzysektorowej współpracy. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną , forum odbywa się online.
 
– Współpraca na linii samorząd –organizacje pozarządowe jest coraz efektywniejsza w naszym województwie. Od lat konsekwentnie pokazujemy i promujemy najlepsze praktyki międzysektorowego współdziałania. To już nie tylko otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i rady działalności pożytku publicznego, ale też budżety obywatelskie, konkursy na wkłady własne, tematyczne zespoły robocze, powoływanie pełnomocników, organizacja wspólnych wydarzeń. Obecna sytuacja wymaga szczególnych rozwiązań i współpracy na wielu płaszczyznach –  ocenia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Tegoroczne forum, oprócz tematów dotyczących współpracy samorządu i organizacji w dobie COVID-19, poświęcone jest zasadom organizowania i rozliczania otwartych konkursów ofert w 2021 roku czy mechanizmom pożyczek z budżetu gminy dla organizacji. Zachodniopomorscy pełnomocnicy zapoznają się także z dobrymi praktykami we współpracy samorządu i organizacji z województwa pomorskiego.
 
– Forum Pełnomocników zakłada edukację i integrację środowiska osób zajmujących się na co dzień współpracą ze stowarzyszeniami i fundacjami. W tym wyjątkowym roku również nasze Forum przyjęło wyjątkową formułę - w sieci siłą rzeczy nacisk jest położony na edukowanie. I to, w mojej opinii zapewniamy - uczestnicy i uczestniczki mogli wybierać udział w sesjach spośród wielu interesujących zagadnień tematycznych, a spotkania są rozłożone w czasie, aby móc je pogodzić ze swoimi bieżącymi obowiązkami. Zaprosiliśmy ekspertów z naszego województwa oraz z Polski, którzy opowiadają o nowych rozwiązaniach w budowaniu wzajemnych relacji między administracją i sektorem pozarządowym – mówi Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej.
 
Tematyczne sesje potrwają do 26 listopada 2020 r. Program forum dostępny jest na stronie WWW Pracowni Pozarządowej (PROGRAM)

Forum organizuje Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Pracownią Pozarządową z Koszalina.
 
„Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO 2020” odbywa się już po raz czternasty.
 
Źródło: Serwis prasowy Urzędu Marszałkowskiego
 

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR