LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Pomoc dla Ukrainy z Pomorz Zachodniego. Wyposażenie oddziału szpitalnego, karetka, schronienie dla uchodźców.

22-02-2022

- Wyrażamy solidarność z niepodległą Ukrainą, dyskutowaliśmy o możliwych scenariuszach, chcemy być na różne ewentualności przygotowani. Myślimy o wsparciu medycznym na bazie marszałkowskich szpitali i wyposażeniu oddziału jednej z ukraińskich jednostek ochrony zdrowia - zadeklarował marszałek Olgierd Geblewicz podczas wspólnego wystąpienia z Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie Henrykiem Kołodziejem oraz przewodniczącym szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Janem Syrnykiem. Województwo Zachodniopomorskie jest gotowe przekazać na Ukrainę jeden z ambulansów WSPR oraz zapewnić schronienie uchodźcom.
 
W poniedziałek w urzędzie marszałkowskim odbyła się specjalna narada z przesłaniem: „Pomoc dla Ukrainy”. Marszałek Olgierd Geblewicz i członkini zarządu województwa Anna Bańkowska rozmawiali z dyrektorami wydziału Zdrowia UMWZ i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a następnie spotkali się z Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie Henrykiem Kołodziejem oraz przewodniczącym szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Janem Syrnykiem.

Tematem spotkania była sytuacja na Wschodzie - zagrożenie rosyjską agresją, możliwości udzielenia pomocy Ukrainie i jej obywatelom, wsparcie w obszarze ochrony zdrowia, organizacja pomocy humanitarnej.
 
- Geograficznie Pomorze Zachodnie jest najdalej położone od granic Ukrainy, ale dzięki naszym związkom i współpracy z mniejszością ukraińską rozwijamy kontakty, które pozwalają czuć bliskość pomiędzy narodami. Wyrażamy solidarność z niepodległą Ukrainą, dlatego dyskutowaliśmy o sytuacji na Ukrainie i możliwych scenariuszach. Chcemy być na różne ewentualności przygotowani. Chcemy być gotowi z ewentualną pomocą - mówił podczas wspólnego briefingu prasowego marszałek Olgierd Geblewicz. - Myślimy tu o wsparciu medycznym na bazie marszałkowskich szpitali i wyposażeniu w sprzęt oddziału jednej z ukraińskich jednostek ochrony zdrowia. W tej kwestii będę przekonywać zachodniopomorski sejmik, by wyraził na to zgodę. Ponadto rozmawialiśmy o przekazaniu jednego z ambulansów będących w dyspozycji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - zapowiedział Olgierd Geblewicz.
 
Marszałek wyjaśnił, że możliwa jest szersza pomoc w zakresie spraw społecznych dla ukraińskich uchodźców, jeżeli byłaby potrzebna. Chodzi m.in. o programy i fundusze znajdujące się w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który mógłby przekazywać środki  - na systemowe rozwiązania - w ramach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Wzmacniany ma być również zachodniopomorski wolontariat  - jak podkreślił Olgierd Geblewicz - "na rzecz naszych ukraińskich przyjaciół".

Marszałek zaznaczył, że rodzaj i zakres wsparcia zostaną uzgodnione z Ambasadą Ukrainy w Warszawie. Ponieważ np. przekazanie sprzętu medycznego najszybciej można zorganizować właśnie drogą dyplomatyczną.
 
Organizacja pomocy humanitarnej, np. przygotowanie miejsc schronienia dla uchodźców, będzie odbywała się we współpracy z administracją rządową, czyli wojewodą.
 
- Sprawdzamy i inwentaryzujemy naszą bazę noclegową, która mogłaby służyć w razie potrzeby uchodźcom z Ukrainy. Chodzi przede wszystkim o uzdrowiska w Kołobrzegu i Świnoujściu czy mieszkania wspomagane - wyjaśniła członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Dodała, że wkrótce zostaną przedstawione konkretne liczby i lokalizacje miejsc noclegowych, które można by udostępnić uchodźcom. Jednym z potencjalnych miejsc schronienia jest np. internat szkoły mniejszości ukraińskiej w Białym Borze.
 
- Mam pełne zaufanie do samorządów i do administracji naszego kraju. Z dotychczasowej mojej współpracy z samorządami wyraźnie wynika, że - w ramach możliwości, a nawet chyba więcej - jak będzie potrzeba, Ukraińcy otrzymają tutaj pomoc - mówił Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie. - Daj Boże, żeby ta pomoc nie była potrzebna. A jeśli będzie, to żebyśmy byli wszyscy razem. Bo to jest jedno, co zaskoczyło nas samych, a na pewno Putina: świat jest razem z Ukrainą!
 
Jan Syrnyk ze Związku Ukraińców w Polsce przypomniał, że akcja humanitarna ze Szczecina „Razem pomóżmy Ukrainie” jest prowadzona od dziewięciu lat.

- Chciałbym zwrócić uwagę na jedno, najważniejsze: my nie pomagamy Ukraińcom, tylko obywatelom Ukrainy. Pomagamy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. To są Ukraińcy, Tatarzy, Polacy, Polacy, Bułgarzy, Rosjanie. Nikomu nie odmawiamy - podkreślił przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce.
 
Źródło: biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR