LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

 Dodano 11.04.2023 r.

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wnioskow o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

plik do pobrania

Osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów w Biurze LGD, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (601883504, 669588910).

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 9/2/2021 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

11. Wzór Protestu do ZW za pośrednictwem LGD

 

 

Dodano 30 stycznia 2022 r.

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wnioskow o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji:

plik do pobrania

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju prosimy aby osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów umawiały się telefonicznie (601883504, 669588910) w celu złożenia wniosku w Biurze LGD.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 9/2/2021 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

11. Wzór Protestu do ZW za pośrednictwem LGD

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wnioskow o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

plik do pobrania

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju prosimy aby osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów umawiały się telefonicznie (601883504, 669588910) w celu złożenia wniosku w Biurze LGD.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 9/2/2021 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

11. Wzór Protestu do ZW za pośrednictwem LGD

 

 

 

Dodano 27 maja 2021 r.

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wnioskow o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Rozwój przyjaznych środowisku przedsiebiorstw:

plik do pobrania

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju prosimy aby osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów umawiały się telefonicznie (601883504, 535922363, 669588910) w celu złożenia wniosku w Biurze LGD.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 7/1/2020 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

11. Wzór Protestu do ZW za pośrednictwem LGD

 

 

 Dodano 08 marca 2021 r.

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wnioskow o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji:

plik do pobrania

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju prosimy aby osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów umawiały się telefonicznie (601883504, 535922363, 669588910) w celu złożenia wniosku w Biurze LGD.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 7/1/2020 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

11. Wzór Protestu do ZW za pośrednictwem LGD

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wnioskow o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

plik do pobrania

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju prosimy aby osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów umawiały się telefonicznie (601883504, 535922363, 669588910) w celu złożenia wniosku w Biurze LGD.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 7/1/2020 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

11. Wzór Protestu do ZW za pośrednictwem LGD

 

 

 

 

 Dodano 05 maja 2020 r.

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wnioskow o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji:

plik do pobrania

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju prosimy aby osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów umawiały się telefonicznie (601883504, 535922363, 669588910) w celu złożenia wniosku w Biurze LGD.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 6/4/2017 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

 

 

 

Rozwój przyjaznych środowisku przedsiębiorstw:

plik do pobrania

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju prosimy aby osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów umawiały się telefonicznie (601883504, 535922363, 669588910) w celu złożenia wniosku w Biurze LGD.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 6/4/2017 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

 

Dla wszystkich naborów:

do pobrania - klauzula RODO

                      - ankieta monitorująca   

 

 

 

 

 

 Dodano 18 lutego 2020 r.

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wnioskow o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Infrastruktura w zakresie turystyki irekreacji:

plik do pobrania

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 6/4/2017 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

 

 

 

Rozwój przyjaznych środowisku przedsiębiorstw:

plik do pobrania

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 6/4/2017 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

 

Dla wszystkich naborów:

do pobrania - klauzula RODO

                      - ankieta monitorująca   


 

 

 

 

Dodano 28 stycznia 2020 roku

Konkurs nr 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalnej Grupa Działania „Siła w Grupie”

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2020/G - plik do pobrania

Dokumenty do złożenia wniosku:

1. Wniosek o powierzenie grantu - plik do pobrania

2. Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu - plik do pobrania

3. Umowa o powierzenie grantu - plik do pobrania

4. Wzór oświadczenia - wskazanie adresu e-mail - plik do pobrania

5. Oświadczenie RODO - plik do pobrania

 

Informacje ogólne do pobrania:

1. LSR - plik do pobrania

2. Procedury oceny i wyboru grantobiorców - plik do pobrania

3. Regulamin Rady - plik do pobrania

4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - plik do pobrania

5. Karta oceny wstępnej - plik do pobrania

6. Karta weryfikacji zgodności z PROW - plik do pobrania

7. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów - plik do pobrania

8. Karta oceny zgodności z LSR - plik do pobrania

 

 

Dodano 28 stycznia 2020 roku

Konkurs nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalnej Grupa Działania „Siła w Grupie”

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G - plik do pobrania

Dokumenty do złożenia wniosku:

1. Wniosek o powierzenie grantu - plik do pobrania

2. Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu - plik do pobrania

3. Umowa o powierzenie grantu - plik do pobrania

4. Wzór oświadczenia - wskazanie adresu e-mail - plik do pobrania

5. Oświadczenie RODO - plik do pobrania

 

Informacje ogólne do pobrania:

1. LSR - plik do pobrania

2. Procedury oceny i wyboru grantobiorców - plik do pobrania

3. Regulamin Rady - plik do pobrania

4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - plik do pobrania

5. Karta oceny wstępnej - plik do pobrania

6. Karta weryfikacji zgodności z PROW - plik do pobrania

7. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów - plik do pobrania

8. Karta oceny zgodności z LSR - plik do pobrania

 

 

 

 

 

Dodano 13 maja 2019 r.

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wnioskow o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podejmowanie działalności gospodarczej:

plik do pobrania

 

Dokumenty dopobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr1 do Wytycznych 6/4/2017 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

 

Rozwój przyjaznych środowisku przedsiębiorstw:

plik do pobrania

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 6/4/2017 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

 

Infrastruktura w zakresie turystyki irekreacji:

plik do pobrania

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne Kryteria Wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych 6/4/2017 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

 

Dla wszystkich naborów:

do pobrania - klauzula RODO

                      - ankieta monitorująca       

 

 

 

 

 

dodano 25 maja 2018 r.

 

Ogłoszenie nr 1/2018

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków: od 25 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r.
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno
 3. Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).
 4. Wysokość limitu środków: 1.120.000,00 zł (słownie: milion sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 5. Forma wsparcia: premia (ryczałt)
 6. Wysokość wsparcia: 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 7. Zakres tematyczny operacji: Zakładanie działalności gospodarczej odpowiadający § 2 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 ze zm.).

Cel ogólny LSR: I. Wzmocnienie rozwoju gospodarczego terenu LGD do roku 2023

Cel szczegółowy LSR: I.1. Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR: I.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

 1. Warunki udzielenia wsparcia: LGD nie przewiduje dodatkowych warunków udzielenia wsparcia, o których mowa art. 19 ust 4 pkt 2 lit a ustawy o RLKS.
 2. Informacje o warunkach udzielenia wsparcia: Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),

* Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.),

* Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,

* Regulamin Rady LGD "Siła w Grupie",

 1. Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania  punktów  za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w zakładce NABORY -> KRYTERIA WYBORU OPERACJI
 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wynosi 100 punktów.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 punktów.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów oraz uzyskania szczegółowych informacji:

* Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór umowy o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Regulamin Rady  dostępne są na stronie internetowej LGD pod adresem www.silawgrupie.org.pl w zakładce Nabory.

* Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD "Siła w Grupie" w biurze LGD osobiście (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), telefonicznie pod numerem telefonu  94 35 133 71 lub e-mailowo: gcagoscino@op.pl.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

* wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami;

* dokumenty wymagane do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (fakultatywnie):

- zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej;

- zaświadczenie o zameldowaniu na terenie LSR;

- maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, potwierdzające że wnioskodawca uwzględnił we wniosku narzędzia/metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu;

- maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, potwierdzające że wnioskodawca w ramach projektu będzie wykorzystywać w ramach działalności produkty rolne;

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne kryteria wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

 

 

 


 dodano 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie nr 2/2018

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków: od 25 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r.
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno
 3. Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).
 4. Wysokość limitu środków: 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 5. Forma wsparcia: refundacja (do 70% kosztów kwalifikowalnych)
 6. Wysokość wsparcia: do 300.000,00 zł
 7. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorstw odpowiadający § 2 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 ze zm.).

Cel ogólny LSR: I. Wzmocnienie rozwoju gospodarczego terenu LGD do roku 2023

Cel szczegółowy LSR: I.1. Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR: I.1.1. Rozwój przyjaznych środowisku przedsiębiorstw

 1. Warunki udzielenia wsparcia: LGD nie przewiduje dodatkowych warunków udzielenia wsparcia, o których mowa art. 19 ust 4 pkt 2 lit a ustawy o RLKS.
 2. Informacje o warunkach udzielenia wsparcia: Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),

* Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.),

* Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,

* Regulamin Rady LGD "Siła w Grupie",

 1. Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania  punktów  za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w zakładce NABORY -> KRYTERIA WYBORU OPERACJI
 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wynosi 100 punktów.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 punktów.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów oraz uzyskania szczegółowych informacji:

* Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór umowy o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Regulamin Rady  dostępne są na stronie internetowej LGD pod adresem www.silawgrupie.org.pl w zakładce Nabory.

* Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD "Siła w Grupie" w biurze LGD osobiście (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), telefonicznie pod numerem telefonu  94 35 133 71 lub e-mailowo: gcagoscino@op.pl

 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

* wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami;

* dokumenty wymagane do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (fakultatywnie):

- maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, potwierdzające że wnioskodawca przewiduje oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną ze względu na dostęp do rynku pracy;

- aktualny wydruk z CEiDG lub KRS;

- zaświadczenie o niezaleganiu z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej i opłatami lokalnymi z ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta/Gminy;

- maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, potwierdzające że wnioskodawca uwzględnił we wniosku narzędzia/metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu;

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Biznesplan

3. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

4. Wniosek o płatność

5. LSR

6. Lokalne kryteria wyboru

7. Regulamin Rady

8. Procedury oceny operacji

9. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017 - wskaźniki planowane do realizacji

10. Ogłoszenie o naborze

 

 


dodano 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie nr 3/2018

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków: od 25 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r.
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno
 3. Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).
 4. Wysokość limitu środków: 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 5. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów (do 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek samorządu terytorialnego i do 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów).
 6. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odpowiadający § 2 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 ze zm.).

Cel ogólny LSR: II. Rozwój atrakcyjności terenu LGD do roku 2023

Cel szczegółowy LSR: II.1. Budowa, przebudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego na terenie LGD do 2023 r.

Przedsięwzięcie LSR: II.1.1. Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji

 1. Warunki udzielenia wsparcia: LGD nie przewiduje dodatkowych warunków udzielenia wsparcia, o których mowa art. 19 ust 4 pkt 2 lit a ustawy o RLKS.
 2. Informacje o warunkach udzielenia wsparcia: Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),

* Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.),

* Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,

* Regulamin Rady LGD "Siła w Grupie",

 1. Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania  punktów  za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w zakładce NABORY -> KRYTERIA WYBORU OPERACJI
 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wynosi 100 punktów.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 punktów.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów oraz uzyskania szczegółowych informacji:

* Dokumenty dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór umowy o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Regulamin Rady  dostępne są na stronie internetowej LGD pod adresem www.silawgrupie.org.pl w zakładce Nabory.

* Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD "Siła w Grupie" w biurze LGD osobiście (ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno), telefonicznie pod numerem telefonu  94 35 133 71 lub e-mailowo: gcagoscino@op.pl.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

* wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami;

* dokumenty wymagane do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (fakultatywnie):

- maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, potwierdzające że wnioskodawca uwzględnił we wniosku narzędzia/metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu;

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Wzór umowy o udzielenie wsparcia

3. Wniosek o płatność

4. LSR

5. Lokalne kryteria wyboru

6. Regulamin Rady

7. Procedury oceny operacji

8. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017 -  wskaźniki planowane do realizacji

9. Ogłoszenie o naborze

 

 

 

 

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget