LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego - można starać się o środki w pierwszych konkursach

12-06-2023

ścieżka rowerowa, na drodze namalowany znak roweru i strzałka w górę, w centralnej części zdjęcia biały ślad świetlny - zamierzony efekt fotograficzny, zdjęcie zrobione o zmroku
Fot. Zdjęcie ilustracyjne, archiwum

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 dostępne w konkursach. Pierwszy nabór w trybie konkurencyjnym, z dostępną pulą środków w wysokości ponad 49,5 mln zł startuje 14 czerwca. Skierowany jest do organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty. W lipcu będzie można starać się także o eurofundusze na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach. Przewidziano też wsparcie dla  przedsiębiorców.

„Stopniowo uruchamiamy funduszową machinę”
Na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 dostępny jest planowany harmonogram naborów wniosków na najbliższe 12 miesięcy. Część naborów będzie realizowana w trybie konkursowym (tryb konkurencyjny), a część prowadzona będzie w trybie ciągłym – dla projektów strategicznych (tryb niekonkurencyjny). Dokument aktualizowany będzie nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału – Stopniowo uruchamiamy funduszową machinę – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Działania zaplanowane w harmonogramie dotyczą różnorodnych obszarów: wspierania przedsiębiorczości i innowacji, zielonej transformacji, zwiększania mobilności mieszkańców i dostępności komunikacyjnej w regionie, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, inwestycji w kapitał ludzki. – W naborach uruchamianych w ciągu najbliższych 12 miesięcy udostępnionych zostanie ponad 4 mld zł. Część z naborów będzie realizowana w trybie konkursowym, a część prowadzona będzie w trybie ciągłym – dla projektów strategicznych. O wsparcie będą mogły starać się: przedsiębiorstwa, placówki edukacyjne, uczelnie, placówki badawcze, organizacje społeczne i pozarządowe oraz samorządy – wyjaśnia marszałek Olgierd Geblewicz.

Edukacja i społeczność na pierwszym planie
Za obsługę programu w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego odpowiadać będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (jako  Instytucja Pośrednicząca, jak w perspektywie finansowej 2014-2020).

– Jako instytucja z ponad 19-letnim doświadczeniem w realizacji i wdrażaniu programów współfinansowanych z EFS jesteśmy gotowi do podjęcia kolejnego wyzwania. W tej perspektywie, w obszarze edukacji, szczególny nacisk kładziemy na kwestie jej dostępności, zwiększenie jej włączającego charakteru, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji oraz wsparcie i upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania dla zwiększenia jakości nauczania. W tym celu kryteria w tych naborach będą m.in. premiowały szkoły z niskimi wynikami egzaminów, znajdujące się na terenach zagrożonych marginalizacją, które nie skorzystały z dofinansowania takiego programu w latach 2014-2020 – podkreśla Dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Instytucja pierwszy duży nabór wniosków w trybie konkurencyjnym kieruje do szkół i placówek systemu oświaty, realizujących kształcenie ogólne. Nabór ma ruszyć 14 czerwca 2023 r. i potrwa do 12 lipca 2023 r. Dofinansowywane w tym działaniu projekty mają poprawić jakość i dostępność kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Z tych środków będzie można sfinansować działania skierowane do uczniów i nauczycieli, ukierunkowane m.in. na wyrównywanie szans i podnoszenie kompetencji uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Dostępna pula środków w tym naborze wynieść ponad 49,5 mln zł.

W wakacje, 11 lipca, ruszy natomiast nabór, którego celem jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Katalog podmiotów uprawnionych do wnioskowania o środki będzie otwarty.

Z kolei w obszarze włączenia społecznego WUP w Szczecinie odpowiedzialny będzie za konkursy, których celem jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie na rzecz rodziny oraz usług społecznych. 19 lipca otwarty zostanie nabór na projekty z zakresu kompleksowego wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Jeszcze w lipcu ruszy konkurs na operatorów Bazy Usług Rozwojowych – popytowego systemu wsparcia rozwojowego dla przedsiębiorców i ich pracowników. Wybrani w konkursie operatorzy udostępniać będą środki na rozwój kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do potrzeb pracodawców poprzez m.in. szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe czy doradztwo.

Konkursy dla przedsiębiorców
Tegoroczne konkursy dla przedsiębiorców dotyczyć będą działań w obszarze B+R. We wrześniu i w październiku przewidziano nabory w dwóch działaniach – Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw (ok. 47 mln zł) oraz małe projekty B+R (4,3 mln zł).

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia będą mogły liczyć też na wsparcie innowacyjnych inwestycji podnoszących konkurencyjność firm. Na to działanie Instytucja Zarządzająca przewidziała kwotę 43,1 mln zł. Nabór ruszy we wrześniu.

Także w tym roku (nabór między wrześniem i październikiem) dostępne będą środki na wdrożenie  przez pracodawców (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka  w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy oraz na wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Środki na budowę tras rowerowych i dróg
W opublikowanym harmonogramie wskazane są też nabory w trybie niekonkurencyjnym, a więc skierowane do konkretnych podmiotów, jednoznacznie określonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Od września prowadzone będą nabory na projekty obejmujące budowę tras rowerowych wynikających z Koncepcji tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Z kolei w grudniu br. rozpocznie się nabór na przedsięwzięcia z zakresu budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich.

Unijne środki dla Pomorza Zachodniego
Podobnie jak w perspektywie finansowej 2014-2020, budżet programu FEPZ tworzą  środki na inwestycje pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1,2 miliarda euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (468 milionów euro). W sumie to 1 miliard 686 milionów euro.

Żródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget