LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

600 tys. zł dla organizacji pozarządowych wspierających seniorów i rodziny.

26-05-2023

REGION PRZYJAZNY RODZINIE. Aktywność fizyczna i ciekawe warsztaty receptą na samotność na emeryturze? Jak budować pozytywne relacje rodzinne? Na czym polega metoda rozwiazywania konfliktów „bez zwycięzców i pokonanych”? Organizacje pozarządowe, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego planują różnego rodzaju aktywności dla mieszkanek i mieszkańców regionu.  Na realizację projektów otrzymają w sumie 600 tys. zł wsparcia.
 
Czternaście organizacji pozarządowych otrzyma finansowe wsparcie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2023.  Przyznane środki – w sumie 600 tys. zł – przeznaczą na różnego rodzaju działania  na rzecz rodzin oraz osób w wieku emerytalnym. To efekt rozstrzygniętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otwartego konkursu ofert.
 
– Wspieramy rodziny, by mogły lepiej funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości. Współpracując z organizacjami pozarządowymi, chcemy poprawić dostęp mieszkanek i  mieszkańców regionu, szczególnie z mniejszych miejscowości,  do specjalistycznych usług takich jak terapia rodzin, mediacje, warsztaty zwiększające kompetencje rodzicielskie. W tych działaniach ważni są też seniorzy, dla których NGO’sy przygotowały bogatą ofertę wsparcia  –  mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
– Reagując na zachodzące zmiany w obszarze demograficznym i społecznym, zaplanowaliśmy szerokie wsparcie w wojewódzkim programie „Region Przyjazny Rodzinie”. Są w nim zapisane zarówno działania interwencyjne, jak i projekty rozwijające zainteresowania, pasje i hobby mieszkanek i mieszkańców województwa. Cel ten realizujemy we współpracy z podmiotami niepublicznymi –  dodaje Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. 
 
Rozstrzygnięty konkurs został podzielony na dwa zadania. Dotacje w zadaniu dotyczącym działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wsparcia systemu pieczy zastępczej otrzymały: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” (70 tys. zł), Stowarzyszenie „Centrum Animacji Młodzieży”, (61 510 zł), Fundacja „Wychowanie bez porażek” (60 258 zł), Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej (68 tys. zł), Fundacja Pracownia Pomysłów (17 600 zł).
 
Z kolei dotacje na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przyznano: Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Golczewie, (47 250 zł), Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych (52 770 zł), Krajowemu Stowarzyszeniu ARAMIS w Trzebiatowie (40 tys. zł), Fundacji Normalnie (31 860 zł), Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie (39 052 zł), Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Kołobrzegu (22 860 zł), Stowarzyszeniu Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem” (45 225 zł), Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych i Twórczych „Ewa” w Wałczu (12 300 zł) oraz Fundacji Rzemiosła Szczecińskiego na Rzecz Uczniów Rzemiosła im. Edwarda Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej w Szczecinie (31 315 zł).
 

DZIAŁANIA DLA SENIORÓW

 

Jak zapobiegać samotności na emeryturze?
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie stawia na ciekawe, a przede wszystkim rozwijające działania dla słuchaczy z Golczewa i Przybiernowa. W ofercie m.in. podróż po zdrowie, czyli warsztaty z psychodietetyczką czy wspólne wyjazdy do szczecińskich instytucji kultury. Działać będzie też antydepresyjny telefon zaufania. Nie jest to nowe działanie organizacji. Ubiegłoroczne doświadczenia Uniwersytetu  pokazały, że jest bardzo potrzebna forma wsparcia.  Po drugiej stronie słuchawki dyżurować będzie psycholog (szczegóły dostępne będą na stronie UTW).
 
Uniwersytet współpracować będzie też z miejscową świetlicą środowiskową. Zaplanowano m.in. wspólne szycie upominków i poduszek dla podopiecznych DPS w Śniatowie. Organizacja koordynować też będzie IX Letnią Szkołę Seniora w Dziwnówku. To cykliczne wydarzenie, w którego organizację zaangażowanych jest 14 Uniwersytetów z regionu. Seniorzy będą brali udział w warsztatach z psychologiem, rękodzieła, tanecznych, relaksacyjnych, teatralnych, plastycznych, rysunkowych.
 
Wszystkie zajęcia w szkole odbywać się będą pod wspólnym hasłem  „Potęga Seniora w Regionie - między terapią, a rozwojem i rozrywką, czyli jak zapobiegać samotności na emeryturze”.
 
Centrum Inicjatyw Senioralnych
Dotację z tego konkursu otrzyma także Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, które prowadzić będzie Centrum Inicjatyw Senioralnych. W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy działania. To: animacje lokalne w 6 miejscowościach (m.in. Szczecin, Świdwin, Nowe Warpno, Drawno, Pyrzyce, Golczewo), warsztaty „Aktywny senior” oraz spotkania z psychologiem „Seniorze, nie musisz być sam”. Planowana liczba osób objętych wsparciem to ok. 120 osób. Działania animacyjne będą skupiały się na projektowaniu rozwiązań dla osób starszych, adekwatnych do potrzeb danej gminy. Organizacja chce rozwijać też wolontariat dla seniorów. Warto też dodać, że stowarzyszenie w 2022 r. pilotażowo w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego utworzyło trzy punkty Pomocy Sąsiedzkiej dla Seniorów (w Golczewie, Drawnie oraz Świdwinie). Organizacje będzie dalej wpierać rozwój tych punktów, w tym pomoc sąsiedzką.
 
Aktywnie spędzać czas
Swoimi działaniami grupę 80 osób w wieku 60+ obejmie też Krajowe Stowarzyszenie ARAMIS w Trzebiatowie. Organizacja zaplanowała tematyczne warsztaty, które odbywać się będą w miejscowym ośrodku kultury, w Parku Japońskim w Gryficach, ale na plaży w Mrzeżynie i w Pogorzelicy, na Polu Lawendowym w Górzycy czy nad Jeziorem Młyńskim w Maszewie. To warsztaty: psychologiczne wolontariackie, cyfrowe, relaksacyjne, arteterapii, gimnastyczno-taneczne, kultury osobistej (zainicjują kampanię przeciw hejtowi), wokalne. Organizacja zorganizuje także dwudniową sesję wyjazdową do Maszewa. Osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły liczyć na pomoc asystentów.
 
Seniorzy swoje talenty artystyczne i umiejętności będą też rozwijali razem z Fundacją Normalnie (Szczecin). Dla 30-osobowej grupy seniorów, NGO zorganizuje warsztaty rękodzieła, zajęcia taneczne oraz treningi sportowe.
 
Aktywnie będzie też w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie. Zaplanowano działania związane z popularyzacją nauki we współpracy z uczelniami wyższymi (wykłady), tematyczne spotkania rozwijające zainteresowania (np. trening pamięci, gimnastyka), ale też organizowane będą wystawy fotograficzne, wieczory filmowe, wystawy malarstwa itp.
 

DZIAŁANIA DLA RODZIN

 

Profilaktyczne Wczasy Rodzinne
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” będzie oferować specjalistyczne wsparcie i pomoc w tworzeniu i wzmacnianiu relacji rodzinnych. Zaplanowano poradnictwo indywidualnego i zajęcia grupowe. To m.in.: poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, rodzinne, pedagogiczne, prawne, konsultacje lekarskie z zakresu psychiatrii dziecięcej. Zaplanowano też Profilaktyczne Wczasy Rodzinne dla dzieci i rodziców (dla grupy 60 osób). Różnego rodzaju sytuacje podczas wyjazdu mają uczyć uczestników cierpliwości, współdziałania, okazywania wzajemnego szacunku, wyrozumiałości, czyli tego co jest tak potrzebne w budowaniu pozytywnych więzi relacji rodzinnych. Podczas takiego wyjazdu rodzice będą mieli także możliwość zadbania o siebie samych.
 
Nowoczesna edukacja młodzieży
Natomiast na edukację młodych ludzi stawia Stowarzyszenie „Centrum Animacji Młodzieży”. Organizacja  wdrażać będzie innowacyjny program wychowawczy przygotowujący w przyszłości do założenia rodziny. Centrum zaplanowało ponad 300 godzin zajęć dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Ośrodka Szkolenia i Wychowania, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Rodzinnych Domów społecznym w wieku od 14 do 20 lat.
 
Przedstawiciele organizacji podkreślają, że młodzi ludzie, gdy nie mają odpowiednich wzorców, mogą podejmować ryzykowne zachowania jak np. wczesne podjęcie współżycia seksualnego, co w wielu przypadkach kończy się nieplanowaną ciążą. Edukatorzy będą uświadamiać, jakie negatywne cechy rozwojowe mają dzieci mam, które paliły papierosy, spożywały alkohol lub środki psychoaktywne w czasie ciąży. Jednym z elementów warsztatów będzie opieka nad dzieckiem - uczestnicy otrzymają specjalistyczny symulator niemowlęcia.
 
„Wychowanie bez porażek”
 Fundacja „Wychowanie bez porażek” zaplanowało treningi Skutecznego Rodzica autorstwa dr. Thomasa Gordona. W ich trakcie rodzice będą̨ zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych. Rodzice uczyć się̨ będą rozwiązywania konfliktów metodą „bez zwycięzców i bez pokonanych” oraz konkretnych umiejętności przeciwdziałania przemocy. Zdobywają̨ kompetencje nieagresywnej komunikacji interpersonalnej, komunikowania uczuć́ i emocji, asertywnego stawiania granic.
 
Pomoc dla mam
Z kolei Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaplanowało warsztaty i szkolenia dla 20 kobiet samotnie wychowujących dzieci i kobiet w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz zawodowej.
 
Więcej informacji
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań dostępne są na stronach internetowych poszczególnych organizacji. Konkurs koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
 
Więcej informacji na temat Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2027 pt. „Region Przyjazny Rodzinie” można znaleźć na stronach internetowych:

Źródło: Biuro prasowe UM

Adres

     • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
      78-120 Gościno
     • Email: gcagoscino@op.pl
     • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
      • tel.kom.: 
       • +48 601 883 504
       • +48 669 588 910
      • tel./fax: +48 94 35 13 371
     • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
     • Licznik odwiedzin:
    website counter widget