LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

16-05-2017

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 31 maja 2017 r. (środa) o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Powitanie uczestników i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2016 r. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Wybór członków Rady Stowarzyszenia:
 • wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • zgłaszanie kandydatów do Rady,
 • przeprowadzenie wyborów składu Rady,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w LSR – tekst jednolity.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Federacji LGD Pomorza Zachodniego.
 4. Wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 15:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno. Proponowany powyżej porządek obrad pozostaje bez zmian.

 

Informacje o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” oraz projekty uchwał i inne materiały będą dostępne na stronie internetowej www.silawgrupie.org.pl

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22 maja 2017 r. (mailem lub telefonicznie) ze względu na konieczność wcześniejszego zgłoszenia ilości osób do obiadu.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2016 r. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

4. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w LSR – tekst jednolity.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do Federacji LGD Pomorza Zachodniego.

 

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin