LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" ze wsparciem na start

11-08-2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” spotkał się w poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku z wicemarszałkiem województwa Jarosławem Rzepą na podpisaniu umowy w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. LGD pozyskała na ten cel ponad 1,3 mln zł.

Pozyskiwane środki w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” zostaną przeznaczone m.in. na zatrudnienie i przeszkolenie pracowników biur lokalnych grup działania czy aktywizację mieszkańców w proces wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” wynosi  344 375,00 euro, co przy kursie 4zł / euro stanowi  równowartość 1 377 500 zł. Kwota ta będzie wypłacana w nie więcej niż 4 transzach w każdym roku, w którym jest realizowana lokalna strategia rozwoju.

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” będzie realizowała lokalną strategię rozwoju na terenie ośmiu gmin: Gmina Białogard, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Kołobrzeg, Gmina Rymań, Gmina Siemyśl, Gmina Ustronie Morskie.

Umowa ze strony Stowarzyszenia została podpisana przez prezes Mariannę Caban oraz skarbnika Grażynę Pakos.

W tej perspektywie finansowej Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybrał do realizacji siedemnaście lokalnych strategii rozwoju. Na rozwój wsi i obszarów zależnych od rybactwa zostanie przeznaczona kwota blisko 180 mln zł.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR