LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Spotkanie samorządowców Pomorza Zachodniego

14-04-2022

„Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego” w nowej perspektywie finansowej były tematem spotkania zachodniopomorskich samorządowców, które odbyło się w środę, 13 kwietnia w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Piłsudskiego w Szczecinie.  Podsumowano dotychczasowe prace nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi. To ważne dla gmin i powiatów narzędzie, dzięki któremu JST pozyskają unijne środki na realizację inwestycji w nowym rozdaniu. Czy jeszcze w tym roku?
 
Region zatrzymany w połowie drogi
Pomorze Zachodnie złożyło projekt nowego programu do Komisji Europejskiej 15 marca 2022 r., zgodnie z terminem, po zakończeniu owocnych konsultacji społecznych. To krok, który przybliżył region do nowej perspektywy, jednak nie zakończył całego procesu negocjacji. A te mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy. Niestety wciąż trwają prace na linii rząd a Komisja Europejska dot. Umowy Partnerstwa. I to główny powód opóźnień w uruchomieniu nowej perspektywy finansowej.
 
– Jesteśmy bardzo mocno opóźnieni w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej. Rząd polski jeszcze nie zamknął negocjacji Umowy Partnerstwa. Jako samorząd wysłaliśmy projekt programu, ale otrzymaliśmy  informację [red. z KE], że dalej nie pójdziemy, jeśli rząd nie zamknie swojego etapu – mówił podczas spotkania Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Ze względu na te opóźnienia, po zakończeniu negocjacji pierwsze konkursy mogłyby najwcześniej zostać ogłoszone pod koniec roku. Marszałek zwrócił też uwagę na inne kwestie, m.in. wiązane z celami zielonymi. Rząd nałożył na Pomorze Zachodnie ich realizację na poziomie 33 proc., a nie 30 proc. jak wskazują to unijne regulacje.
 
– Jesteśmy najbardziej zielonym regionem w Polsce, mamy najwyższy poziom skanalizowania, czyste powietrze, najwyższe wskaźniki OZE, a   jesteśmy zmuszani, aby realizować takie same wskaźniki jak regiony, które mają znaczenie większe wyzwania. My jako region mamy duże wyzwania natury społecznej, zwłaszcza na obszarach zagrożonych marginalizacją i w tę część chcielibyśmy inwestować. Nie możemy korzystać z innych źródeł i funduszy takich jak Polska Wschodnia – wyjaśniał marszałek.
 
Zaznaczył też, że alokacja dla naszego regionu została niesprawiedliwie  uszczuplona o 100 mln euro właśnie na rozwój obszarów popegeerowskich, a więc tych które najbardziej potrzebują bodźców do rozwoju

Siedem głównych priorytetów, które mają obowiązywać w programie. To:
 • Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie (alokacja: 226 400 000 EUR),
 • Zielone Pomorze Zachodnie (alokacja: 268 190 771 EUR),
 • Mobilne Pomorze Zachodnie (alokacja: 80 000 000 EUR),
 • Połączone Pomorze Zachodnie (alokacja: 228 303 739 EUR),
 • Przyjazne mieszkankom i mieszkańcom Pomorze Zachodnie (alokacja: 205 045 133 EUR),
 • Aktywne Pomorze Zachodnie (alokacja: 387 622 744 EUR),
 • Uspołecznione Pomorze Zachodnie  (alokacja: 151 000 000 EUR),
 • + 2 priorytety dotyczące pomocy technicznej.
Szansa dla samorządów
Natomiast dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Marcin Szmyt zaprezentował informacje na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Alokacja dla 12 ZIT-ów, które mają funkcjonować w województwie zachodniopomorskim wyniesie 290 ml euro (w perspektywie 2014-2020 alokacja dla 6 ZIT i Kontraktów Samorządowych wyniosło 182,5 mln euro). Zaznaczył też, że w ramach ZIT-ów dostępne będą środki z czterech priorytetów. Samorządy będą mogły pozyskać dotacje m.in. podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój transportu publicznego,  kultury i turystyki czy szkolnictwa zawodowego. Możliwe będą też inwestycje poprawiające stan środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta. Wspierane będą też projekty związane z usługami społecznymi.
 
Sztuka w urzędzie
Po części związanej z funduszami europejskimi odbyło się  uroczyste otwarcie wystawy zachodniopomorskich artystów w Galerii M w nowym budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Piłsudskiego. Był to pierwszy pokaz artystów w tych przestrzeniach.
 
Goście zobaczyli obrazy: Przemysława Cerebież-Tarabickiego, Grety Grabowskiej, Wojciecha Koniuszki, Katarzyny Szeszyckiej, Natalii Szynal oraz Wojciecha Zielińskiego oraz fotografie Marka Czasnojcia.  Kuratorem wystawy jest Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 
– Znajdujemy się w obiekcie, który został wybudowany na początku ubiegłego wieku. Ma charakter zabytkowy i jest pod nadzorem konserwatorskim. Jest przykładem przedwojennego obiektu modernistycznego. Znajdowała się tu szkoła, przychodnia, a teraz oddajemy ten budynek dla instytucji samorządu województwa. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wszystkie bariery zostały zlikwidowane. To też obiekt wykorzystujący ekologiczne źródła ogrzewania, na dachu jest fotowoltaika – wyliczał Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.
 
Źródło: biuro prasowe UM

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR