LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Nowa perspektywa finansowania obszarów wiejskich

11-08-2016

Nowa perspektywa finansowania obszarów wiejskich

 

              Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie przystąpiła do konkursu o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i została wybrana do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

              Podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pomiędzy Samorządem Województwa, a Stowarzyszeniem LGD „Siła w Grupie” odbyło się 16.05.2016 r. o godz. 11.00 w Sali nr 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Na uroczyste podpisanie umowy zaproszono Wójtów i Burmistrzów gmin będących członkami naszego LGD, na obszarze których będzie realizowana LSR w okresie od 2016 roku do 2023 roku. Ze środków funduszu: EFRROW będą mogły korzystać gminy: Białogard, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie oraz ich mieszkańcy.

              Po podpisaniu umowy rozpoczną się przygotowania do ogłaszania naborów o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR dla beneficjentów obszaru LGD.

Budżet LGD na lata 2014-2020:

5.700.000,00 zł na Wdrażanie LSR, w tym:

* 1.200.000,00 zł na podejmowanie działalności gospodarczej,

* 1.150.000,00 zł na rozwijanie działalności gospodarczej,

* 500.000,00 zł na tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,

* 2.250.000,00 zł na infrastrukturę w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego,

* 300.000,00 zł na małą infrastrukturę w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego (projekty grantowe),

* 300.000,00 zł na działania edukacyjne, aktywizujące i integracyjne (projekty grantowe),

1.377.500,00 zł na Funkcjonowanie LGD,

114.000,00 zł na wdrażanie projektów współpracy.

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR