LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie" zaprasza do konsultacji społecznych zmian w LSR

04-05-2021

Konsultacje społeczne - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie" zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podstawa prawna:

Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu  LGD "Siła w Grupie" nr 3/Z/2021                  z dnia 08.04.2021 r.

Cel konsultacji:

Celem konsultacji jest zapewnienie jak najszerszego udziału społeczeństwa w działaniach podejmowanych na rzecz obszaru LSR. 

Uprawnieni do konsultacji:

Uprawnieni do konsultacji są mieszkańcy obszaru LSR oraz wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie".

Czas trwania konsultacji:

14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej LGD "Siła w Grupie", tj. od 05 maja 2021r. do 18 maja 2021 r.

Forma konsultacji:

Informacja o konsultacjach, zawierająca w załączeniu konsultowany dokument, udostępniona zostanie na stronie internetowej www.silawgrupie.org.pl

Opinię dotyczącą konsultowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju można wyrazić                     w następujący sposób:

 • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza - na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania, ul. IV Dywizji Piechoty 58 78-120 Gościno; 
 • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza zeskanowanego i przesłanego  na adres  e-mail: gcagoscino@op.pl

 Pozostałe informacje:

Zmiany wprowadzone do LSR zaznaczone zostały kolorem czerwonym.                                        

Opinie składane pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego uwagi oraz zawierać jego adres zamieszkania i dane do kontaktu (telefon, e-mail). Opinie niepodpisane lub niezawierające ww. danych uznane zostaną za nieważne.                                                                                                    

Za prawidłowy termin złożenia opinii pisemnej uznaje się datę wpływu do Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie".                                                                                                                     

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:                                                               Łukasz  Kifer, Kierownik ds. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,                                               tel. 94 35 133 71,      601 883 504.

 

Pliki do konsultacji społecznych w załącznikach.

Projekt LSR do konsultacji - Maj 2021

Formularz do konsultacji

Ważna informacja

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin