LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Zaproszenie na Szkolenie

10-08-2017

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

ZAPRASZA

Beneficjentów z obszaru objętego LSR

na

„Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy na projekty grantowe z zakresów:

* Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

* Zachowanie dziedzictwa lokalnego"

oraz

„Szkolenie z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i procedury oceny i wyboru grantobiorców” 

które odbędzie się 22 sierpnia r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie

 

 

Prosimy o dokonanie zgłoszenia na szkolenie pod numerem telefonu 94 35 133 71 w godzinach 7.00-15.00.

Powrót

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR