LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Szkolenie

24-05-2018

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

ZAPRASZA

Beneficjentów z obszaru objętego LSR

na

„Szkolenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy  z zakresu

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

oraz

„Szkolenie z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i procedury oceny i wyboru operacji” 

które odbędzie się 06 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie

 

 

Prosimy o dokonanie zgłoszenia na szkolenie pod numerem telefonu 94 35 133 71 w godzinach 7.00-15.00.

Powrót

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR