LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Warsztat refleksyjny

07-01-2020

   Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" realizując wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5/3 2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza:

Przedstawicieli sektora publicznego , społecznego, gospodarczego, mieszkańców obszarów LSR oraz przedstawicieli lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego

na warsztat refleksyjny w ramach prowadzonych na bieżąco działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR (ewaluacja on-going), który odbędzie sie w dniu 15 stycznia 2020 roku o godz. 09.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gościno ul.IV Dywizji WP 58.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 13.01.2020 roku na adres e-mail: gcagoscino@op.pl lub telefonicznie tel. 94 35 133 71.

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR