LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Umowa na projekty grantowe

25-05-2018

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" uprzejmie informuje, iż wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020, złożony w dniu 08.09.2017 roku na operację pod tytułem "Wybudowanie 9 obiektów małej infrastruktury w zakresie turystyki i rekreacji" został rozpatrzony pozytywnie. Pani Prezes Marianna Caban i Pani Skarbnik Grażyna Pakos w dniu dzisiejszym podpisały na podstawie wyżej wymienionego wniosku o przyznanie pomocy umowę na kwotę 206 162,00 zł.
Podpisanie umów z 8 grantobiorcami nastąpi dnia 05.06.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Gościno.

Pozdrawiamy
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"
 
 

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR