LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Udział w szkoleniu

19-12-2019

W dniu 18 grudnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" Włodzimierz Wróbel, wziął udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenie odbyło sie w budynku Ministerstwa w Warszawie i  przeznaczone było dla przedstawicieli LGD w zakresie przeprowadzenie ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społeczność. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. istoty procesu ewaluacji, ewaluacji ex-post, wykorzystania wyników ewaluacji do doskonalenia procesu zarządzania wdrażaniem LSR jak również w jaki sposób wykorzystać wyniki ewaluacji w przyszłym okresie programowania. W szkoleniu brali udział przedstawiciele LGD z całej Polski.  

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR