LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Siemyśl z marszałkowskimi dotacjami.

28-06-2021

Cieszą się sportowcy, cieszą się strażacy-ochotnicy. Gmina Siemyśl i tamtejsza OSP z marszałkowskimi dotacjami. To środki na modernizację infrastruktury sportowej oraz na zakup nowego umundurowania. W piątek, 25 czerwca 2021 r. członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska podpisała umowy.
 
W tym roku marszałek na konkurs skierowany do OSP z regionu przeznaczył 570 tys. zł z budżetu województwa. Środki te będą rozdysponowane w ramach zadania „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP” , podzielonego na dwa nabory. W wyniku pierwszego naboru wsparcie otrzyma 39 jednostek z regionu, w tym OSP w Siemyślu. Strażacy-ochotnicy przyznane wsparcie w wysokości 3 750 zł przeznaczą na zakup specjalnego ubrania dla strażaka ratownika oraz 10 hełmów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
 
 
Przy okazji wizyty w Siemyślu członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska złożyła podpis także na umowie, która gwarantuje władzom gminy 20 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury sportowej. Dzięki udzielnemu wsparciu na boisku w Charzynie pojawi się ogrodzenie. Koszt inwestycji to 50 tys. zł. Gmina Siemyśl jest 1 z 81 zachodniopomorskich samorządów, którym Urząd Marszałkowski przyznał wsparcie na remonty bazy sportowej. W sumie w 2021 roku przeznaczono na ten cel z budżetu województwa 1,5 mln zł.
 
Źródło: serwis prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR