LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Polityka miejska i Europejski Zielony Ład a Pomorze Zachodnie

16-06-2021

Europejski Zielony Ład to plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. To także wspólny mianownik wszystkich środków, które będą inwestowane w najbliższych latach w miastach, regionach i krajach. Co przed nami?  Jakim wyzwaniom musimy stawić czoła? Jaka jest perspektywa przed JST Pomorza Zachodniego?

Tymi zagadnieniami zajmowali się eksperci uczestniczący w poniedziałkowym  webinarium „Polityka miejska i Europejski Zielony Ład a wieloletnie ramy finansowe UE. Perspektywa JST Pomorza Zachodniego”, zorganizowanym przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów we współpracy z partnerami - Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim Obszarem Funkcjonalnym, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Dziennikiem Gazetą Prawną - partnerem medialnym.

– O Europejskim Zielonym Ładzie powinniśmy mówić w kontekście  wszelkich przyszłych funduszy płynących z budżetu Unii Europejskiej. To nowa polityka inwestycja UE, wspólny mianownik wszystkich środków,  które będziemy inwestować w miastach, regionach, w kraju – podkreślał podczas spotkania Witold Naturski, p.o. dyrektor, Przedstawicielstwo KE w Polsce.

Ambitnym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest unowocześnienie europejskiej gospodarki, zmniejszenie jej zapotrzebowania na zasoby i zwiększenie jej konkurencyjności. Gospodarka nie funkcjonuje w oderwaniu od środowiska lokalnego i lokalnych społeczności. Jej rozwój, podobnie jak rozwój społeczny, wymaga wsparcia na rzecz nowoczesnego, nisko  i zero emisyjnego transportu, klimatu wolnego od zanieczyszczeń oraz zaawansowanych usług dla mieszkańców miast i otaczających je JST, jak również dla biznesu.

– Dla Pomorza Zachodniego wyzwania, które nakreśla Europejski Zielony Ład są bardzo istotne, ale też w pełni wpisują się w wizję postrzegania rozwoju naszego regionu. W strategii województwa przyjęliśmy, że Pomorze Zachodnie ma stać się w Polsce liderem zielonego i niebieskiego rozwoju. To rozwój oparty o zielone technologie, o ochronę zasobów naturalnych, gospodarkę morską – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Źródło:serwis prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR