LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Podsumowanie wdrażania PROW 2014-2020

10-02-2020

W dniach 6-7 luty 2020 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" Włodzimierz Wróbel oraz Łukasz Kifer, uczestniczyli w Konferencji nt. ,,Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027”. Konferencja odbyła się w nadmorskim Łukęcinie. Wydarzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, a brali w nim udział również przedstawiciele PROW oraz innych LGD z Województwa Zachodniopomorskiego.

Harmonogram 2 dniowej konferencji obejmował m.in.:

- bieżące wykorzystanie środków w ramach poddziałania 19.2 (projekty grantowe + II kamień milowy);

- omówienie zasad przeprowadzania i oceny zamówień publicznych, najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność;

- kontrola lokalnych grup działania w ramach § 5umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

- stan wdrażania Priorytetu IV PO ,,Rybactwo i Morze” wraz z ogólnym zarysem przyszłej perspektywy finansowej;

- RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) na przykładzie Programu Społecznik i innych programów aktywności społecznej oraz doświadczenia organu nadzoru we współpracy z lokalnymi grupami po zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

- możliwość współpracy w obszarze turystyki i funduszu małych projektów;

- rewitalizacja i ekonomia społeczna na obszarach wiejskich i w małych miastach;

- wdrażanie i rewitalizacja RLKS w Województwie Kujawsko- Pomorskim, jako dobry przykład dla pozostałych samorządów w nowej perspektywie finansowej;

- terytorializacja polityki rozwoju w województwie zachodniopomorskim;

- założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027;

- działalność i plany Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz podsumowanie konferencji ,,FARNET” w Brukseli (3-4 grudzień 2019 r.);

- aktywizacja i aktywność Zarządów LGD oraz pojawiające się problemy pracowników biur LGD;

- przedstawienie dobrych praktyk zachodniopomorskich LGD.

Podczas konferencji padło wiele pytań, dzięki czemu wywiązały się ciekawe dyskusje między uczestnikami oraz padło wiele propozycji na działanie w nowej perspektywie 2021-2027.

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR