LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Kolejny program zdrowotny na Pomorzu Zachodnim na starcie. Eurofundusze na profilaktykę i korekcje wad postawy wśród uczniów podstawówek

23-07-2021

Uczestnicy konferencji.
Eurofundusze na profilaktykę i korekcje wad podstawy wśród uczniów podstawówek.
Siedzący tryb życia, mała aktywność ruchowa, noszenie ciężkiego plecaka czy nieprawidłowe nawyki – to główne przyczyny wad postawy u dzieci. Jest szansa na zmianę tego niepokojącego trendu. Ponad 5 tysięcy uczniów podstawówek będzie mogło skorzystać m.in. z badań przesiewowych w ramach kolejnego programu zdrowotnego, który rusza na Pomorzu Zachodnim. Z pomocą eurofunduszy wdrożą je trzy organizacje. Pierwsi beneficjenci – Akademia Szybkiej Nauki i NZOZ Ars Medica – obejmujący zasięgiem subregion szczeciński i subregion koszaliński, podpisali z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem i dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzejem Przewodą umowy wsparcia. Nastąpiło to w czwartek, 22 lipca 2021 roku w Szczecinie.
 
Na wczesne wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonymi niepełnosprawnościami przeznaczono 8 mln zł. Fundusze pochodzą z puli unijnej. Ich uruchomienie było możliwe, bo wcześniej przyjęto Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020-2022”.
 
–  Od lat stawiamy na profilaktykę. Korzystamy z unijnych funduszy, by wykrywać przypadki chorób wcześniej, minimalizując ich ryzyko. Takimi przykładami jest program HPV, program wykrywania raka piersi, program testów przesiewowych na koronawirusa czy program badań kardioonkologicznych. W Polsce około 90% dzieci jest narażonych na wady postawy, co dodatkowo powiększa sytuacja covidowa. To przedsięwzięcie jest właśnie po to, by już teraz uniknąć poważnych konsekwencji. Dziękuję beneficjentom, że podjęły się tego zadanie i włączyły się w akcję dedykowana zdrowiu naszych pociech – powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Po wsparcie sięgnęły trzy organizacje. Do podjętych przez beneficjentów działań zgłaszać się będą mogły dzieci klas piątych szkół podstawowych z roczników 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, u których stwierdzono zniekształcenia kręgosłupa lub uczestniczące w zajęciach korekcyjnych. W sumie badaniami przesiewowymi objętych zostanie 5264 uczniów, z czego działania terapeutyczne  przewidziano dla 4188 uczniów. W swoich projektach instytucje ujęły działania terapeutyczne, diagnozy i badania, kwalifikacje uczestników, działania edukacyjne dla  rodziców/opiekunów uczniów, a także szkolenia dla personelu POZ.

–  Cieszymy się, że wdrażamy kolejny program profilaktyczny, bo wady postawy to problem powszechny. Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego to największa wartość tego projektu – mówił dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda.
 
Jako pierwsi unijne dofinansowanie otrzymają Akademia Szybkiej Nauki i NZOZ Ars Medica. Pierwszy beneficjent swym zasięgiem obejmie tzw. subregion szczeciński. Uwzględnia on powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Świnoujście i Szczecin. Na wdrożenie programu przeznaczy ponad 3,6 mln zł. Drugi – subregion koszaliński uwzględniający powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski i miasto Koszalin. Kwota projektu to 1,8 mln zł. Obecnie trwa dopracowywanie związanych z wdrożeniem obu przedsięwzięć.
 
– Dla nas to wielkie wyróżnienie, że uczestniczymy w tym przedsięwzięciu. Wiele dzieci ma wady postawy, wady kręgosłupa. Chcemy temu zaradzić. Mamy w tej materii spore doświadczenie  – stwierdził właściciel Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz. – To nie pierwszy tego typu projekt z naszym uczestnictwem. Projekt ważny i fantastyczny, bo na efekty liczą dzieci i ich rodzice. Chcemy najmłodszych nauczyć m.in. jak siedzieć prawidłowo, jak się poruszać, jak zapobiegać wadom bawiąc się – dodali Marzena i Mariusz Paczkowscy z NZOZ Ars Medica.
 
Ponadto pomoc z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 trafi także do dwóch innych subregionów Pomorza Zachodniego. To subregion stargardzki obejmujący powiaty: gryfiński, stargardzki, choszczeński, pyrzycki i myśliborski, w których za zadanie odpowiadać będzie spółka Thames (kwota projektu: 1,9 mln zł), a także subregion szczecinecki uwzględniający powiaty: drawski, łobeski, szczecinecki, świdwiński i wałecki, gdzie program wdroży także spółka Thames (kwota projektu: 1,5 mln zł).
 
Zadanie związane z profilaktyką i korekcją wad postawy wpisuje się w założenia 7 Osi Priorytetowej RPO WZ 201-2020 „Włączenie społeczne”, działanie 7.7 „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych  z walką i zapobieganiem COVID-19”.

Galeria

Uczestnicy konferencji.
Uczestnicy konferencji.
Źródło: serwis prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR