LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

IV Walne Zebranie Członków Federacji LGD Pomorza Zachodniego

28-09-2020

W dniu 25 września 2020 r.  w Starostwie Powiatowym w Swidwinie odbyło się  II Walne Zebranie Członków Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego, do którego należy Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działanie " Siła w Grupie".

Porządek zebrania wyglądał następująco:

 1. Otwarcie zebrania. Przywitanie obecnych gości.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący i sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały nr IV/01/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały nr IV/02/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały nr IV/03/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r. przekazania zysku netto za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały nr IV/04/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2019 r.
 8. Sprawy różne:
  -Nowe rozporządzenia MRiRW dla 19.2 – omówienie
  -Podsumowanie wdrażania LSR w Województwie Zachodniopomorskim
  -Prace nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2012-2027
  -Polska Sieć LGD – WZC w dniu 29.09.2020
 9. Zamknięcie obrad

Zebranie prowadził Prezydent Federacji LGD Pomorza Zachodniego - Ireneusz Kostka.

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR