LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Gościno i Ustronie Morskie z umowami na drogi dojazdowe

06-06-2021

Gmina Ustronie Morskie - podpisanie umowy
 

Dwie kolejne gminy: Gościno i Ustronie Morskie 2 czerwca br. podpisały umowy przyznające wsparcie na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ze strony Samorządu Województwa umowy podpisywała członek zarządu Anna Bańkowska.

Gmina Ustronie Morskie, dzięki środkom z budżetu województwa w wysokości ok. 290 tys. zł, przebuduje 0,75 km odcinek drogi w miejscowości Kukinka. Droga zrobiona będzie z płyt żelbetonowych z utwardzonymi poboczami. Wykonane zostaną także cztery mijanki. Całkowity koszt inwestycji to ok. 560 tys. zł.

Lepszy dojazd do gruntów rolnych zyskają także mieszkańcy Ząbrowa. W tej miejscowości przebudowany zostanie fragment drogi o długości 1,4 km. Na ten cel Gmina Gościno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego ok. 515 tys. zł. Przyznane wsparcie stanowi ponad 52% kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę.

Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa. Kwota przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2021 rok to ponad 10 mln zł.

Lista rankingowa dróg dojazdowych na rok 2021 dostępna jest na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Źródło: serwis prasowy Urzędu Marszałkowskiego

Adres

    • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
     78-120 Gościno
    • Email: gcagoscino@op.pl
    • Przed wizytą w biurze, prosimy o umówienie się telefonicznie:
     • tel.kom.: 
      • +48 601 883 504
      • +48 535 922 363
      • +48 669 588 910
     • tel./fax: +48 94 35 13 371
    • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
    • Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR